Projecte per a la recuperació del niu de metralladores de L’Olla, Altea (Alacant).

Entre 1937 i 1939, durant la Guerra Civil Espanyola, foren construïts a la Badia d’Altea un total de nou nius de metralladores. Aquestes construccions s’emmarcaven dins d’un projecte defensiu major al llarg de tota la façana mediterrània conegut com el Mur del Mediterrani, que s’estenia des de Cadis fins a Girona.

Enguany, durant els mesos de gener i abril de 2017, vuitanta anys després de l’inici de la seua construcció, s’ha portat endavant un projecte per a recuperar un dels últims testimonis del Patrimoni vinculat a la Guerra Civil Espanyola a Altea: el niu de metralladores de L’Olla, que junt al de Cap Negret, són els únics que avui encara es conserven.

Aquest projecte per a la recuperació d’aquesta construcció s’ha desenvolupat en dues fases. En primer lloc, una excavació arqueològica, la qual ha permés documentar elements constructius fins al moment desconeguts; i en segon lloc, la consolidació i tancament de la estructura amb la instal·lació d’una porta per a regular l’accés al seu interior.